Kari Nordheim

Om Kunstneren

Mitt prosjekt

Naturens påvirkning i den kunstneriske prosessen og samspillet mellom mitt ferdige produkt og naturen - er mitt prosjekt. For å starte en prosess søker jeg til naturen. Den indre roen gir meg mot og optimisme. Jeg tolerere kaos i prosessen fordi kun jeg-et får være mellom penselen og lerretet.

Jeg opplever at hele maleriets komposisjon bidrar og gir meg en helt ny opplevelse i mitt samspill med naturen. 

Jeg definerer meg som en ekspresjonist. Det vil si at jeg gir en egen tolkning av den indre natur. En utfordring for ekspresjonistene har vært å gi et sterkest mulig uttrykk i enklest mulig ramme. Jeg holder på den klassiske malerkunsten, samtidig som jeg gjennom en spenning i bildet søker å stimulere tilskuerens fantasi for å avdekke deres erindringslag.


Bakgrunn

Kari Nordheim (født  og oppvokst i Bardu i Troms, 1956) bor og arbeider i Nittedal. Hun har atelier på Burås gård i Hakadal. Kari Nordheim har i tillegg til hovedfag i fysiolog, tre års grunn-utdanning i kunst og håndverk , (derav to år på Strykejernet Kunstskole) samt to år fordypning i abstrakt maleri med veiledning av Mali Roald og Inger Sitter. Medlem av NBK.

Jeg ønsker å fremheve kontraster i bildet gjennom fargebruk, struktur, linjer og flater slik jeg finner det hos bl.a. Ludvig Karsten, Kjell Nupen, Inger Sitter og Per Kirkeby. Gjennom å ha innøvet disse teknikkene er jeg langt på vei i stand til å være tilstede i prosessen for å gir hvert bilde en illusjon av konsentrert kraft, dybde og spenning.