Kari Nordheim

Om Kunstneren

Mitt prosjekt

Naturens påvirkning i den kunstneriske prosessen og samspillet mellom mitt ferdige produkt og naturen - er mitt prosjekt. For å starte en prosess søker jeg til naturen. Den indre roen gir meg mot og optimisme. Jeg tolerere kaos i prosessen fordi kun jeg-et får være mellom penselen og lerretet.

Maleriet settes så tilbake ut i naturen. Naturen og maleriet med dets komposisjon virker sammen i en helhet. Samspillet fremhever maleriet og naturen blir sett med nye øyne. 

"Jeg definerer meg som en ekspresjonist. Det vil si at jeg gir en egen tolkning av den indre natur. En utfordring for ekspresjonistene har vært å gi et sterkest mulig uttrykk i enklest mulig ramme. Jeg holder på den klassiske malerkunsten, samtidig som jeg gjennom en spenning i bildet søker å stimulere tilskuerens fantasi for å avdekke deres erindringslag."

Bakgrunn

Kari Nordheim (født  og oppvokst i Bardu i Troms) og har nettopp flyttet tilbake til Troms.  Kari Nordheim har i tillegg til hovedfag i biologi med hovedvekt på menneskets anatomi og fysiologi, tre års grunnutdanning i kunst og håndverk,  derav to år på Strykejernet Kunstskole. I tillegg  fordypning maleri ved Steinerhøyskolen og to år fordypning abstrakt maleri med veiledning av Mali Roald og Inger Sitter. Hun har siden 2000 arbeidet med det abstrakte uttrykket i temperamaleri, litografi, video og performance. Medlem av NNBK.

"Jeg ønsker å fremheve kontraster i bildet gjennom fargebruk, struktur, linjer og flater slik jeg finner det hos b.l.a. Ludvig Karsten, Kjell Nupen, Inger Sitter og Per Kirkeby. Gjennom å ha innøvet disse teknikkene er jeg langt på vei i stand til å være tilstede i prosessen for å gi hvert bilde en illusjon av konsentrert kraft, dybde og spenning."