Kari Nordheim

Om Kunstneren

Nord-norsk billedkunstner

Innenfor billedkunst arbeider jeg med maleri, litografi, video og performance. Jeg definerer meg som ekspresjonist og får en god flyt i prosessen med mine non-figurative bilder i nær kontakt med natur. Kunst i natur kan oppleves både når jeg er i prosess og når bildene blir satt tilbake i naturen.
Naturens påvirkning i den kunstneriske prosessen og samspillet mellom mitt ferdige produkt og naturen - er mitt prosjekt. For å starte en prosess søker jeg til naturen. Den indre roen gir meg mot og optimisme. Jeg tolerere kaos i prosessen fordi kun jeg-et får være mellom penselen og lerretet.

Maleriet settes så tilbake ut i naturen. Naturen og maleriet med dets komposisjon virker sammen i en helhet. Samspillet fremhever maleriet og naturen blir sett med nye øyne. 


Bakgrunn

Kari Nordheim (født  og oppvokst i Bardu i Troms) og har nettopp flyttet tilbake til Troms.  Kari Nordheim har i tillegg til master i biologi med hovedvekt på menneskets anatomi og fysiologi, tre års grunnutdanning i kunst og håndverk,  derav to år på Strykejernet Kunstskole. I tillegg  fordypning maleri ved Steinerhøyskolen og to år fordypning abstrakt maleri med veiledning av Mali Roald og Inger Sitter. Hun har siden 2000 arbeidet med det abstrakte uttrykket i tempera-maleri, litografi, video og performance. Medlem av NNBK.

"Jeg ønsker å fremheve kontraster i bildet gjennom fargebruk, struktur, linjer og flater slik jeg finner det hos b.l.a. Ludvig Karsten, Kjell Nupen, Inger Sitter og Per Kirkeby. Gjennom å ha innøvet disse teknikkene er jeg langt på vei i stand til å være tilstede i prosessen for å gi hvert bilde en illusjon av konsentrert kraft, dybde og spenning."